Företaget

Våra tjänster

Kanslihuset erbjuder privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag total förvaltning vilket innebär att av vi tar hand om alla delar som berör fastighetens ekonomi, administration, teknik och skötsel. Vi kan även ta hand om delar av förvaltningsuppdraget enligt nedan. Vi bedriver en förvaltning i nära dialog med uppdragsgivaren för att säkerställa nöjda hyresgäster och långsiktig lönsamhet.


Teknisk förvaltning

Kanslihuset eftersträvar en kvalitativ förvaltning där det är lika viktigt att det är rent och snyggt i fastighetens allmänna utrymmen t ex på gårdar, trapphus, tvättstugor, källare och vindar som att hyresgästerna skall få snabb service. Våra ledord är kvalitet och vår strävan är att alltid ge god service till kunderna och att hyresgästen skall uppleva trygghet i sitt boende.

I den tekniska förvaltningen ingår underhåll av tekniska installationer, driftsövervakning, yttre och inre skötsel av allmänna utrymmen, trappstädning, trädgårdsskötsel, felanmälan och jourtjänst, in och utflyttnings-besiktningar, upphandling av entreprenader, uppföljning av myndighetskrav mm.


Uthyrning och hyresavisering

Uthyrning av lägenheter och lokaler, hyresgästkontakter, kontroll av presumtiv hyresgäst med referenstagning och inkomstkontroll, hyresavisering, påminnelser, kravrutiner och inkassohantering.


Ekonomisk förvaltning

Löpande bokföring, leverantörsbetalningar, budget och årsbokslut, skatter och momshantering, hantering av lån och likviditet, lönehantering, etc.


Hyresjuridik

Företräder fastighetsägaren i hyresnämnden avseende förlängningsärenden vid obetalda hyror och störningar, prövning av andrahandsuthyrningar och bytesansökningar m fl ärenden enligt hyreslagen.


Hyresförhandlingar

Kanslihuset bedriver en omfattande förhandlingsverksamhet på uppdrag av fastighetsägare i nästan hela Sverige. Över 600 fastighetsägare med cirka 85.000 bostadslägenheter har valt Kanslihuset som sin professionella hyresförhandlare av bostadslägenheter. Vi förhandlar hyror från Boden till Ystad, 

Vi genomför såväl generella årliga hyresförhandlingar och tilläggsförhandlingar som bruksvärderingar, dvs kontroll så att hyrorna uppnår full bruksvärdeshyra.