Frågor & Svar

I denna sektion får du som hyresgäst svar på dina frågor om hur det praktiska fungerar i fastigheten, samt övrig boendeinformation. Hittar du inte den information du söker, vänligen kontakta oss.

Överlåtelse

Du kan få tillstånd att överlåte lägenheten till närstående, vanligen en nära släkting eller sambo som du delar hushåll och varaktigt bor tillsammans med. Att bo varaktigt tillsammans innebär som regel upp emot tre år. Du får inte överlåta lägenheten till inneboende eller andrahandshyresgäst. Om en hyresgäst avlider, kan dödsboet överlåta hyresrätten enligt samma regler som ovan.

Vid dösfall inträder efterlevadne maka/make som hyresgäst. En förutsättning är att bostaden varit avsedd att användas gemensamt av makarna. Hyresvärden ska underrättas om övertagande av hyresrätten. Hyresvärden kan däremot inte pröva om maken är godtagbar hyresgäst.
Motsvarande regler gäller för sambor om bostaden har skaffats för att vara deras gemensamma och samborna inte skriftligen har avtalat något annat.

Tips och råd

 • Spis och fläkt
  Torka av spisen varje gång du lagat mat och håll plattorna rena så värmer de bättre.
  Håll fläktens filter rena, så minskar nedsmutsningen i köket.
  Fett i filter och spiskåpor utgör dessutom en brandrisk.
 • Kyl/frys
  Rengör kyl och sval regelbundet. Detta håller dina livsmedel fräscha.
  Avfrostar du din frys regelbundet så ger detta en jämn temperatur och lägre energiförbrukning. Hacka inte loss isen, utan låt den smälta av sig själv eller tag hjälp av en skål med varmt vatten för att påskynda avfrostningen.
 • Diskmaskin
  Tag bort matrester innan du ställer in disken i maskinen.
  Kontrollera och rensa silarna regelbundet så dessa inte blir igengrodda.
  Då får du också en renare disk.
 • Använd inte skurmedel vid rengöring, då detta repar och skadar emalj och kakel.
 • Ett milt rengöringsmedel håller toalett och badrum rena utan att skada.
 • Rengör även bakom badkarsfront och i golvbrunnen regelbundet.
 • Om belysningen slocknar eller någon elektrisk apparat slutar att fungera, kontrollera alltid först om säkringarna är hela.
 • Du byter själv enkelt en säkring.
 • Sätt i säkring med rätt amper (rätt färg).
 • Ha alltid extra säkringar hemma.
 • Ha alltid en avtorkningsmatta innanför dörren.
 • Gå inte in med utomhusskor.
 • Detta skonar golven från repor och underlättar städningen.
 • Har ni tunga möbler som ni brukar flytta, sätt då möbeltassar under dessa.
 • Det är viktigt att de tilluftsspjäll som finns i lägenheten är öppna, för att få bästa cirkulation på inomhusluften.
  Dessa spjäll ska också rengöras med jämna mellanrum.
 • Ställ inga möbler eller häng gardiner för elementen då detta motverkar luftcirkulationen och en jämn behaglig värme.

Till de flesta lägenheter finns det källare eller vindsförråd. Förvara inte stöldbegärliga saker i dessa förråd. Normalt täcker inte hemförsäkringen förlust i dessa.

Hund och katt

 • Som ägare av hund eller katt har du ansvar att hålla uppsikt över dessa, så stt de inte förorenar och att inte övriga hyresgäster drabbas av skada eller att omgivningen störs.
 • Hund och katt skall hållas kopplade vid rastning inom fastigheten.
 • Speciellt ägare till så kallat utekatter skall uppmärksamma att det inte är tillåtit att ha dem springande lösa inom fastigheten.
 • Dörrar till trapphus ska hållas stängda så katter eller andra djur inte kommer in.
 • Hund och katt får endast vistas i trapphuset under ägarens tillsyn.

Enligt 36§ i förordningen om Miljöfarlig verksamhet och Hälsoskydd är varje hund och kattägare skyldig att hålla hund/katt på ett sådant sätt att den inte förorsakar olägenhet för människors hälsa eller miljö.

Enligt lagen om Tillsyn av hundar och katter är du som ägare dessutom skyldig att hålla hund/katt under sådan tillsyn som behövs för att förebygga att den orsakar skada eller avsevärda olägenheter.

I 25§ Hyreslagen står dessutom: "När hyresgäst använder lägenhet skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iakta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten".

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning innebär att man upplåter sin lägenhet till "någon annan" under en begränsad period och för högst ett år i taget. Det kan vara att du ska arbeta eller studera på annan ort eller om du vill prova att flytta ihop med någon. Som "någon annan" räknas även närstående, till exempel syskon eller dotter/son. Om du hyr ut för att arbeta eller studera på annan ort ska intyg som styrker detta bifogas ansökan. Om anledningen till uthyrning beror på att provbo ska personbevis för tilltänkt sambo bifogas.
Vid vistelse utomlands under uthyrningstiden skall fullmakt (för person som kan företräda lägenhetsinnehavaren i alla frågor avseende lägenheten) fyllas i.
Den som hyr ut sin lägenhet i andra hand räknas som hyresvärd och andrahandshyresgästen blir hyresgäst. Andrahandshyresgästen har alltså inget hyresförhållande med fastighetsägaren.
Upprätta alltid ett avtal med din andrahandshyresgäst och bifoga den med din ansökan. Personen som hyr i andra hand har inte rätt att överta kontraktet.
Andrahandsuthyrningen är inte godkänd förrän vi skickat en bekräftelse.

Förstahandshyresgästen har fortfarande fullt ansvar för lägenheten gentemot fastighetsägaren. Om andrahandshyresgästen missköter sig kan förstahandshyresgästen bli uppsagd. Det är också förstahandshyresgästen som ansvarar för att hyran betalas till fastighetsägaren.

För andrahandsuthyrning behövs fastighetsägarens tillstånd. En ansökan ska lämnas in till fastighetsägaren och du måste få hans godkännande till uthyrning. Hyrs lägenheten ut utan fastighetsägarens medgivande, riskerar du att bli uppsagd. Ett tillstånd gäller bara för den person som förstahandshyresgästen har ansökt om att få hyra ut till. Om du vill förlänga uthyrningstiden måste du begära ett nytt tillstånd.

Fastighetsägaren kan säga nej till en andrahandsuthyrning.
Du har då möjlighet att vända dig till hyresnämnden för prövning.

Avtalet mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen fyller men i uppsägningstiden (tre månader). En uppsägning ska vara skriftlig. Andrahandshyresgästen är skyldig att flytta på utsatt dag.

Om uthyrningen pågår längre än två år i följd, kan andrahandshyresgästen få besittningsrätt gentemot förstahandshyresgästen. För att undvika att andrahandshyresgästen får besittningsrätt, bör man upprätta ett avtal om avstående från besittningsrätten. Avtalet ska godkännas av hyresnämnden för att bli giltigt. Observera att om andrahandshyresgästen får besittningsrätt, gäller rätten endast gentemot förstahandshyresgästen, inte gentemot fastighetsägaren.

Förstahandshyresgästen bör kontrollera andrahandshyresgästens ekonomi genom till exempel en kreditupplysning. Hyran skall tydligt anges i andrahandsavtalet. Skriv in att hyran ska följa hyresutvecklingen för lägenhet - om hyran ändras ska också andrahandshyran justeras. Vi rekommenderar att andrahandshyresgästen betalar hyran till förstahandshyresgästen eller till någon förstahandshyresgästen har lämnat fullmakt till.

Hyran får inte vara högre än den förstahandshyresgästens betalar. Är lägenheten möblerad kan man göra ett påslag med ca 5 - 10 % av inventariernas värde per år.
Observera att det är inventariernas värde begagnade som räknas. Om man tar ut för hög hyra kan andrahandshyresgästen vända sig till hyresnämnden för att få tillbaka överhyran och ränta.

Vad får jag göra och inte göra

Målning och tapetsering göres med jämna mellanrum, men det möter inget hinder att du på egen bekostnad målar och tapetserar din egen lägenhet. Men följande måste du beakta:

 • Vid val av väggfärg och tapeter måste man hålla sig till ljusa neutrala färger.
 • Arbetet ska vara yrkesmässigt utfört. Skulle du ha valt felaktigt material, gjort ett slarvigt jobb eller valt avvikande färger eller mönster från vad som rekommenderas, kan du bli ersättningsskyldig när du flyttar.
 • Ytor som är målade ska vara målade och de som är tapetserade ska även vara tapetserade.

Gör aldrig själv hål i kakelplattor. Det är stor risk att kaklet spricker och att fukt tränger in bakom. Tag hjälp av en fackman eller rådgör med förvaltaren. Ett tips är att använda självhäftande krokar.

Om du måste borra hål i en vägg med tapet:

 • Gör ett litet kryss med en kniv i tapeten.
 • Lyft på flikarna.
 • Borra hål för plugg/skruven.

Återställ hålet genom att:

 • Tag bort pluggen i väggen.
 • Spackla igen hålet försiktigt (endast spackel i hålet).
 • Limma fast flikarna igen.

För det första måste din lägenhet vara förberedd för installation av disk- och/eller tvättmaskin. Denna installation får endast göras av en fackman. Du är ansvarig både för maskinerna och även för skador som dessa kan orsaka t.ex. vattenläckage m.m. Skulle lägenheten inte vara förberedd får ingen installation ske.

På balkongen, finner man ofta en mysig plats, inte minst sommartid. Du inreder din balkong själv. Tänk på att man inte får ha krukor/balkonglådor, som hänger utanför balkongräcket. Det kan uppstå allvarliga skador om en kruka eller balkonglåda ramlar ner och träffar någon eller något. Du får av bland annat samma orsak inte montera, något som sticker över eller utanför balkongräcket. Exemplevis, odlingslådor, vindskydd/insynsskydd, burar/nät/, katttrappor. 

Flyttstädning

Om ingen annan överenskommelse med fastighetsförvaltaren eller den inflyttande hyresgästen är gjord, så ska flyttstädningen utföras mycket noggrant.

 • Spis / Ugn / Plåtar ska göras helt fria från brända matrester och göras rena.
 • Kokplattor eller keramikhäll rengöres.
 • Drag ut spisen och rengör den runt om, golvet och även skåpens sidor.
 • Köksfläkten och filtret rengöres.
 • Kyl och frys skall tömmas, frostas av, rengöras och lämna dörrarna öppna. Glöm inte att ta bort gallret vid golvet, så du kan städa under kyl och frys.
 • Skärbrädans båda sidor rengöres.
 • Köksinredning och köksluckornas in/utsida tvättas rena. Glöm inte inredningens översida, kanterna på luckorna och handtagen.
 • Golvet och väggarna i badrummet skall våttorkas.
 • Golvbrunnen rengöres.
 • Wc-stol, tvättställ och badkar skall avkalkas och göras rena. Glöm inte tvättställets undersida och röranslutningar. Likaså toalettstolens utsida.
 • Frontplåten på badkaret skall tagas bort och städning under badkaret skall göras.
 • Badrumsskåpet våttorkas och spegel putsas.
 • Tvättmaskin/torktumlare rengöres enligt bruksanvisningen för respektive maskin bl.a. tvättmedelsfack och luddfilter.
 • Fläckar och märken på väggar, golv, tak och inredning skall tagas bort.
 • Hål efter spik, skruv och plugg spacklas igen och övermålas.
 • (plugg borttages före spackling och sätt spackel endast i hålet)
 • Element, rör, strömbrytare, dörrar och karmar skall torkas rena.
 • Samtliga målade ytor skall rengöras.
 • Fönster delas och putsas på alla sidor. Fönsterbågar och smygar torkas rena.
 • Samtliga ventiler rengöres in och utvändigt.
 • Gardrober och skåp skall våttorkas såväl i som ovanpå. Glöm inte backar och hyllplan.
 • Balkong, källare, vind, garage skall tömmas och golven rengöras. Det är inte tillåtet att lämna kvar saker som tidigare hyresgäst lämnat kvar.
 • Har sjutillhållarlås, dörröga m.m. monterats, så får detta inte tas med.
 • Lägenhetsnycklar eller tvättkolv som förlorats debiteras.
 • I övrigt gäller städning enligt god etik och sunt förnuft.

VID BESIKTNINGEN KOMMER STÄDNINGEN ATT NOGGRANT INSPEKTERAS.
FINNS BRISTER KOMMER NI ATT DEBITERAS ALLA KOSTNADER FÖR OMSTÄDNING.

Sophantering

I vissa fastigheter finns miljöhus där du kan sortera ditt avfall. Finns inte tillgång till miljöhus, kan du ändå själv källsortera ditt avfall och lämna det på närmaste återvinningsstation.

Detta ska du själv ombesörja, att dessa lämnas till återvinningsstation.

Vanliga hushållsbatterier och knappceller lämnas i batteriholk. Bilbatterier lämnas till återförsäljare eller miljöstation.

Elektriska apparater, verktyg, leksaker och apparater med inbyggda batterier innehåller miljöfarliga ämnen och samlas in som elavfall på återvinningsstationerna. Till elavfall räknas ochså datorer, damsugare, mobiltelefoner, kamror, klockor och alla slags lampor och lysrör.

Till farligt avfall räknas lösningsmedel, oljor, kemikalier, färgrester och lim. Farligt avfall får aldrig spolas ner i toaletten eller i vasken utan skall alltid lämnas på återvinningsstationernas miljöstation.

Lägenhetsbyte

Du får byta lägenhet med någon annan om du har hyresvärdens tillstånd. Nekar hyresvärden kan du få hyresnämndens tillstånd om du har beaktansvärda skäl. Bytet får heller inte vara någon påtaglig nackdel för hyresvärden.

Vi ställer samma krav på den som vill byta, som på alla andra som söker bostad:

 • Den som flyttar in får inte ha svårigheter att betala hyran.
 • Vi accepterar inga betalningsanmärkningar.
 • Den sökande ska kunna visa upp goda referenser från tidigare hyresvärd.
 • Den sökande ska kunna visa upp goda referenser från nuvarande arbetsgivare.

Till bytesansökan ska bifogas: skäl till byte, personbevis, anställningsintyg med inkomstuppgifter och eventuellt hyresavtal.

Du har rätt att överlåta din lägenhet för att genom detta byte få en annan bostad. Du behöver inte byta till en annan hyresrätt. Kom ihåg att hyresvärden ska godkänna bytet. Om hyresvärden vägrar kan du ansöka tillstånd hos hyresnämnden.

Hyresnämnden kan ge tillstånd till byte:

 • Om du har beaktansvärda skäl till byte.
 • Om det inte innebär en påtaglig olägenhet för hyresvärden.
 • Om inga andra särskilda skäl talar mot bytet.

Exempel på beaktansvärda skäl är att:

 • Familjen har blivit mindre/större och behöver mindre/större utrymme.
 • Ekonomin har förändrats.
 • Du/familjen har fått fast arbete på annan ort.
 • Du ska studera på annan ort.
 • Du behöver byta av hälsoskäl.

Om du nyligen bytt till dig en lägenhet måste du ha starkare skäl än de som nämnts ovan om du vill byta igen. Riktpunkt för strängare bedömning är att hyresgästen har bott i lägenheten kortare tid än ett år.

En olägenhet anses vara att den som ska överta hyresrätten inte har en inkomst i förhållande till hyran eller inte är skötsam. Den som byter sin hyresrätt kan bli skyldig att ge hyresvärden referenser och upplysningar om den nya hyresgästen.

Andra särskilda skäl att neka ett byte är om du har begärt ersättning för lägenhetsbytet. Det är olagligt att begära ersättning för sin lägenhet och man riskerar dessutom att förlora rätten till lägenheten. Om man byter sin hyresrätt till en bostadsrätt eller egnahem, betraktas det som ersättning om man fått ett väsäntligt lägre pris än marknadsvärdet på bostadsrätten eller egnahemmet.

Vi har rätt att neka ett byte om den nya hyresgästen bedöms som olämplig av något skäl eller om skälet till bytet faller utanför det som står i hyreslagen. För dig finns möjlighet att ansöka tillstånd hos hyresnämnden.

Du får inte byta din lägenhet:

 • Om du hyr lägenheten i andra hand.
 • Om lägenheten utgör en del av upplåtarens bostad (d.v.s. du är inneboende).
 • Om lägenheten är belägen i ett enfamiljhus, som inte är avsett att hyras ut varaktigt eller i ett tvåfamiljshus.
 • Om det är en bostadsrätt och den du hyr lägenheten av äger den som bostadsrätt.
 • Om hyresavtalet avser ett möblerat rum eller en lägenhet för fritidsändamål och hyresförhållandet inte har varit längre än nio månader i följd.

In/Ut-flyttning

 • All utrustning som tillhör lägenheten såsom badrumsskåp, hatthylla, digitalbox, bredbandsswitch ska finnas i lägenheten på besiktningsdagen.
 • Samtliga nycklar och tvättkolv lämnas till besiktningsmannen.
 • Skador som vid besiktningen döjs av mattor eller möbler kommer avflyttande hyresgäst att debiteras i efterhand.

Om du och hyresvärden inte har avtalat något annat, har du rätt att flytta in klockan 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Är den dagen en lördag, söndag eller helgdag, får du flytta in klockan 12.00 första vardagen efter.

Glöm inte att anmäla nytt elabonnemang.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.”

Du är skyldig att låta hyresvärden eller inflyttande hyresgäst få tillgång till lägenheten senast klockan 12.00 efter hyrestiden gått ut. Är den dagen en lördag, söndag eller helgdag ska lägenheten vara tillgänglig 12.00 första vardagen efter. Detta gäller under förutsättning att inget annat avtalats.

Glöm inte att säga upp ditt elabonnemang.

Vid dödsfall inträder efterlevande maka/make som hyresgäst. En förutsättning är att bostaden varit avsedd att användas gemensamt av makarna. Motsvarande regler gäller för sambor om bostaden har skaffats för att vara deras gemensamma och samborna inte skriftligen har avtalat något annat.

Tvättstuga/trapphus

 • Tvättstugan är ett allmänt utrymme som alla har ett gemensamt ansvar för.
 • Bokade tvättider måste respekteras.
 • Du får inte använda klorin, färga kläder eller tvätta mattor i maskinerna.
 • Innan du lämnar tvättstugan städa golv, maskiner (glöm inte tvättmedelsfack, luddfilter) och torkrum.
 • Lämna tvättstugan som du själv vill ha den, för det är ändå trevliggare att göra rent efter sig själv än efter andra.

Cyklar, barnvagnar, leksaker, möbler och andra föremål får enligt lag inte ställas i entréer, trapphus eller loftgångar. Soppåsar får inte ens tillfälligt ställas utanför dörren. De ska lämnas på anvisad plats. Dessutom utgör dessa föremål en brandfara och hindrar städningen.

ENTRÉER, TRAPPHUS OCH LOFTGÅNGAR
ÄR DIN VÄG UT
OCH RÄDDNINGSTJÄNSTENS VÄG IN VID FARA.

Värt att veta

I varje trapphusentrée finns anslagstavla med information om fastighetsägare, förvaltare, jourservice m.m. Gör till rutin att regelbundet se om det finns någon ny information som berör Er som bor i fastigheten.

Alla lägenheter är utrustade med brandvarnare. Du har dock själv som hyresgäst ansvar för att kontrollera att den fungerar och att rengöra den om det behövs. När batteriet är slut byter Du också batteri i varnaren.

Det är den boendes ansvar att byta filter. Hur ofta detta behövs beror på hushållets matvanor. Normalt behöver filtret bytas efter 2 - 3 år.

Fastighetsägarens försäkring täcker inte din egendom vid t.ex. inbrott, brand, översvämning eller annan skada. Därför är det mycket viktigt att du tecknar en egen hemförsäkring för att skydda dig. Denna ska också täcka saker som inträffar där du blir skadeståndsskyldig mot andra.

Hyresvärden har rätt att gå in i din lägenhet:

 • för att utöva nödvändig tillsyn, till exempel planering av underhåll.
 • för reparationsarbete - men då måste hyresvärden lämna meddelande i förtid.
 • för visning av lägenheten, om den är för uthyrning.

Däremot har hyresvärden ingen rätt att gå in i lägenheten utan din vetskap - om det inte är fråga om akut vattenskada, brand eller liknande.

Hyran betalas i förskott och ska vara hyresvärden tillhanda senast den siste i månaden.

Tag kontakt med Felanmälan, så får du numret till det företag som är anslutet till fastigheten för bekäpning av ohyra. Du ska själv ringa dem, då de vill bestämma en tid med dig.

Om du bor i ett Com-Hem eller Canal Digital hus ringer du direkt till deras felanmälan, se numret på informationstavlan i ditt trapphus. Har du annan anslutning kontakta Felanmälan.

Du är skyldig att vårda och sköta lägenheten väl under hyrestiden. (24§ hyreslagen)

Om det uppkommer en skada eller brist i lägenheten är hyresgästen skyldig att meddela hyresvärden detta, oavsett hur den uppstått. Hyresvärden ska meddelas "utan oskäligt dröjesmål". Vid "akuta" skador t.ex vattenläckor ska underrättelse ske omgående.

Liksom hyresvärdens underhållsskyldighet inte är begränsad till enbart huvudutrymme som uthyrts, omfattar hyresgästens vårdnadsplikt även utrymme såsom källare, tvättstuga, trapphus m.m.

Hyresgästen kan sägas ha rätt till normalt slitage i lägenheten.

Genom vanlig förslitning uppkommer naturligtvis efter många år vissa brister i lägenheten som betraktas som "skador". För dessa skador är hyresgästen inte ansvarig. Men har skadorna uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse ansvarar hyresgästen för dessa. Exempel på skador som hyresgästen är ersättningsskyldig för är spräckta handfat, toalettstolar, fönsterrutor etc.

Störande verksamhet får inte förekomma. Hyresgästen är skyldig att tillse att inneboende och besökare följer gällande regler. Volymen ska dämpas successivt från kl. 20 till att vara helt tyst efter kl. 22.

Ytterliggare information under "Allmänna regler" - "Störningar".

Trivselregler

Rökförbud gäller i fastighetens alla gemensamma utrymme som trapphus, tvättstuga, källare, vind, hissar och garage. Vid rökning på balkong eller uteplats, tänk på att även denna lukt kan störa.

Grillning med kol- eller gasolgrill på balkongen eller terrassen får inte förekomma då rök och os stör dina grannar.

Cyklar, barnvagnar, leksaker, möbler, sopor och andra föremål får enligt lag inte ställas i entréer, trapphus eller loftgångar. Dessa utrymme är Din väg ut och Räddningstjänstens väg in vid fara. Desutom utgör dessa föremål en brandfara och hindrar städningen.

Du är enligt lag skyldig att anmäla ohyra eller skadedjur. Om du vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat med ohyra får detta inte tas in i lägenheten.

Tag kontakt med Felanmälan, så får du numret till det företag som är anslutet till fastigheten för bekämpning av ohyra. Du ska själv ringa dem, då de vill bestämma en tid med dig.

Detta skräpar ned och orsakar sanitär olägenhet. Enligt AntiCimex är matning av fåglar ofta upphov till att det finns råttor i ett område. Vill man ändå lägga ut mat, så gör detta i parkerna där fåglarna håller till.

Hund och katt skall hållas kopplade vid rastning inom fastigheten. Speciellt ägare av s.k. utekatter skall uppmärksamma att det inte är godkänt att låta dem springa lösa inom fastigheten.

Uppsägning

Uppsägning ska vara skriftlig och det vanligaste är att man undertecknar uppsägningen på hyreskontraktets baksida. Finner du inte kontraktet, går det bra att skriva på ett vanligt papper. Då ska du uppge namn, adress, lägenhetsnummer och när kontraktet upphör. Ange också din nya adress samt vilka telefonnummer vi kan nå dig på. Datera och skriv under brevet med din namnteckning.

Uppsägningstiden är alltid tre månader med undantag vid dödsfall, då det är en månad. Uppsägningen gäller från det närmaste månadsskiftet efter uppsägningen. Om du säger upp din lägenhet den 13 maj, är det utflyttning månadsskiftet augusti-september.

Finns andrahandshyresgäst är denna skyldig att flytta på utsatt tid.

INFÖR BESIKTNINGEN SKA LÄGENHET OCH FÖRRÅD VARA TÖMDA OCH STÄDADE.

SE INFO. UNDER FLYTTSTÄDNING

Störningar

Hyreslagern definierar störningar i boendet, som sådana kan vara skadliga för de boendes hälsa eller annars försämra deras bostadsmiljö. När man ska bestämma vad som utgör sådana störningar är hälsoskyddsbestämmelser vägledande.

Hyreslagen är inte tillämplig på alla former av störningar som kan ha en skadlig inverkan på en människas hälsa. Vissa störningar måste man tåla när man bor i flerfamiljshus. Att barn leker i lägenheten under dagtid, är exempel på sådant man får stå ut med, även om man själv jobbar nattetid.

Någon särskild hänsyn ska inte tas till människor som är känsligare än normalt. Det är den allmänna uppfattningen om vilka störningar, den som bor i ett flerfamiljshus ska behöva tåla,  som ska vara vägledande vid bedömning. Det gäller även vid bedömning av störningar som försämrar bostadsmiljön. Störningar får inte medföra att en boende inte kan fungera på vanligt sätt.

Man måste till exempel ha möjlighet att sova på natten. Skulle du t.ex.bli störd av grannens höga musik eller oljud? Prata då först med grannen och skulle inte detta hjälpa, så kontakta oss.

Reglerna om störning är till för att skydda personer som bor i omgivningen. Reglerna skyddar alltså alla hyresgäster, även inneboende. Däremot gäller inte reglerna för de som hyr lokal.

En hyresgäst är skyldig till att hålla rent och snyggt i lägenheten och i övriga utrymme i fastigheten som han/hon disponerar.

Hyresgästen måste också se till att andra som han/hon ansvarar för följer samma regler. Lagtexten ger inga detaljerade sundhets- och ordningsföreskrifter. Det brukar finnas regler på hyreskontraktet, eller uppsatta på anslagstavla i fastigheten. Ibland kan hus eller trapphus vara reserverade för hyresgäster med allergiska problem. Om ett avtal avser en sådan lägenhet, som innehåller förbud mot djur, måste det naturligvis följas.

Hyresgästen är naturligvis ansvarig för störningar han/hon själv orsakar. Dessutom är han/hon ansvarig för skador som orsakas av personer som hör till hans hushåll eller är hans gäster. Ansvaret omfattar också personer han inrymt i lägenheten eller personer som utför ett arbete på hans uppdrag.

Hyresvärden är skyldig att agera om han känner till att det förekommer störningar i boendet, som kan vara skadligt för de boendes hälsa eller annars försämra deras bostadsmiljö. Denna skyldighet åligger hyresvärden oavsett om det är en bostadslägenhet eller lokal. Han ska ge hyresgästen en tillsägelse och se till att störningarna omedelbart upphör. Om hyresgästen följer tillsägelsen löper han/hon ingen risk att förlora sin bostad.

Hyresvärden ska rikta tillsägelsen till den hyresgäst som har ansvaret för störningarna, även om de orsakas av annan person (andra personer i hushållet, gäster m.fl.) Hyresvärden är skyldig att ge den ansvariga hyresgästen tillsägelse, också när den som stör hyr lägenheten i andra hand av hyresgästen.

I 63§ hyrslagen finns föreskrifter om hur en tillsägelse till hyresgäst ska skickas. Enligt den bestämmelsen anses meddelandet ha lämnats när det sänts i rekommenderat brev till mottagarens vanliga adress. Om hyresvärden fått uppgift av hyresgästen om adress dit meddelandet ska skickas, anses detta vara hans vanliga adress. Detta är särskilt viktigt om lägenheten är uthyrd i andra hand, eftersom det är förstahandshyresgästen som ska nås av meddelandet.

När en bostadshyresgäst är ansvarig för störningarna ska hyresvärden underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten finns. Anledningen till att socialnämnden kopplas in är att nämnden kan erbjuda hjälp för att få störningarna att upphöra. Även om det inte är möjligt att vidta åtgärder är det av värde att socialnämnden får vetskap om att en hyresgäst riskerar att förlora sin bostad.

Hyresvärden ska kunna säga upp hyresavtalet att upphöra omedelbart i vissa fall. Det gäller när störningarna är av en särskild art eller omfattning, och där en uppmaning om bättring kan bedömas usiktslös eller till och med orimlig. Det innebär att hyresvärden varken behöver ge hyresgästen tillsägelse eller underrätta socualnämnden före uppsägning. Däremot ska en kopia av uppsägningen skickas till socialnämnden när det gäller enbostadslägenhet. Regeln om uppsägning med omedelbar verkan gäller även för hyresgäst i lokal som utsätter de boende för mycket allvarliga störningar.

Hyreslagen 25§ (jordabalkens 12:e kapitel)

"När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen får tålas (störningarna i boendet). Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iakta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Hyresgästen skall hålla noggrann tillsyn över att detta också iaktas av dem för vilka han svarar enligt 24§ första stycket.

Om det förekommer störningar i boendet, skall hyresvärden ge hyresgästen tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör, samt om denne är en bostadshyresgäst, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningarna.

Andra stycket gäller inte om hyresvärden säger upp hyresavtalet med anledning att störningarna är särskilt störiga med hänsyn till deras art eller omfattning (särskilt allvarliga störningar i boendet).