Vad får jag göra och inte göra

Målning och tapetsering göres med jämna mellanrum, men det möter inget hinder att du på egen bekostnad målar och tapetserar din egen lägenhet. Men följande måste du beakta:

  • Vid val av väggfärg och tapeter måste man hålla sig till ljusa neutrala färger.
  • Arbetet ska vara yrkesmässigt utfört. Skulle du ha valt felaktigt material, gjort ett slarvigt jobb eller valt avvikande färger eller mönster från vad som rekommenderas, kan du bli ersättningsskyldig när du flyttar.
  • Ytor som är målade ska vara målade och de som är tapetserade ska även vara tapetserade.

Gör aldrig själv hål i kakelplattor. Det är stor risk att kaklet spricker och att fukt tränger in bakom. Tag hjälp av en fackman eller rådgör med förvaltaren. Ett tips är att använda självhäftande krokar.

Om du måste borra hål i en vägg med tapet:

  • Gör ett litet kryss med en kniv i tapeten.
  • Lyft på flikarna.
  • Borra hål för plugg/skruven.

Återställ hålet genom att:

  • Tag bort pluggen i väggen.
  • Spackla igen hålet försiktigt (endast spackel i hålet).
  • Limma fast flikarna igen.

För det första måste din lägenhet vara förberedd för installation av disk- och/eller tvättmaskin. Denna installation får endast göras av en fackman. Du är ansvarig både för maskinerna och även för skador som dessa kan orsaka t.ex. vattenläckage m.m. Skulle lägenheten inte vara förberedd får ingen installation ske.

När det gäller elen i lägenheten, så det enda du får och som du ska göra är att byta säkringar, lampor och lysrör.