Uppsägning

Uppsägning ska vara skriftlig och det vanligaste är att man undertecknar uppsägningen på hyreskontraktets baksida. Finner du inte kontraktet, går det bra att skriva på ett vanligt papper. Då ska du uppge namn, adress, lägenhetsnummer och när kontraktet upphör. Ange också din nya adress samt vilka telefonnummer vi kan nå dig på. Datera och skriv under brevet med din namnteckning.

Uppsägningstiden är alltid tre månader med undantag vid dödsfall, då det är en månad. Uppsägningen gäller från det närmaste månadsskiftet efter uppsägningen. Om du säger upp din lägenhet den 13 maj, är det utflyttning månadsskiftet augusti-september.

Finns andrahandshyresgäst är denna skyldig att flytta på utsatt tid.

INFÖR BESIKTNINGEN SKA LÄGENHET OCH FÖRRÅD VARA TÖMDA OCH STÄDADE.


SE INFO. UNDER FLYTTSTÄDNING