Tvättstuga/trapphus

  • Tvättstugan är ett allmänt utrymme som alla har ett gemensamt ansvar för.
  • Bokade tvättider måste respekteras.
  • Du får inte använda klorin, färga kläder eller tvätta mattor i maskinerna.
  • Innan du lämnar tvättstugan städa golv, maskiner (glöm inte tvättmedelsfack, luddfilter) och torkrum.
  • Lämna tvättstugan som du själv vill ha den, för det är ändå trevliggare att göra rent efter sig själv än efter andra.

Cyklar, barnvagnar, leksaker, möbler och andra föremål får enligt lag inte ställas i entréer, trapphus eller loftgångar. Soppåsar får inte ens tillfälligt ställas utanför dörren. De ska lämnas på anvisad plats. Dessutom utgör dessa föremål en brandfara och hindrar städningen.

 

ENTRÉER, TRAPPHUS OCH LOFTGÅNGAR

ÄR DIN VÄG UT

OCH RÄDDNINGSTJÄNSTENS VÄG IN VID FARA.