Trivselregler

Rökförbud gäller i fastighetens alla gemensamma utrymme som trapphus, tvättstuga, källare, vind, hissar och garage. Vid rökning på balkong eller uteplats, tänk på att även denna lukt kan störa.

Grillning med kol- eller gasolgrill på balkongen eller terrassen får inte förekomma då rök och os stör dina grannar.

Cyklar, barnvagnar, leksaker, möbler, sopor och andra föremål får enligt lag inte ställas i entréer, trapphus eller loftgångar. Dessa utrymme är Din väg ut och Räddningstjänstens väg in vid fara. Desutom utgör dessa föremål en brandfara och hindrar städningen.

Du är enligt lag skyldig att anmäla ohyra eller skadedjur. Om du vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat med ohyra får detta inte tas in i lägenheten.

Tag kontakt med Felanmälan, så får du numret till det företag som är anslutet till fastigheten för bekämpning av ohyra. Du ska själv ringa dem, då de vill bestämma en tid med dig.

Detta skräpar ned och orsakar sanitär olägenhet. Enligt AntiCimex är matning av fåglar ofta upphov till att det finns råttor i ett område. Vill man ändå lägga ut mat, så gör detta i parkerna där fåglarna håller till.

Hund och katt skall hållas kopplade vid rastning inom fastigheten. Speciellt ägare av s.k. utekatter skall uppmärksamma att det inte är godkänt att låta dem springa lösa inom fastigheten.