Sophantering

I vissa fastigheter finns miljöhus där du kan sortera ditt avfall. Finns inte tillgång till miljöhus, kan du ändå själv källsortera ditt avfall och lämna det på närmaste återvinningsstation.

Detta ska du själv ombesörja, att dessa lämnas till återvinningsstation

Vanliga hushållsbatterier och knappceller lämnas i batteriholk. Bilbatterier lämnas till återförsäljare eller miljöstation.

Elektriska apparater, verktyg, leksaker och apparater med inbyggda batterier innehåller miljöfarliga ämnen och samlas in som elavfall på återvinningsstationerna. Till elavfall räknas ochså datorer, damsugare, mobiltelefoner, kamror, klockor och alla slags lampor och lysrör.

Till farligt avfall räknas lösningsmedel, oljor, kemikalier, färgrester och lim. Farligt avfall får aldrig spolas ner i toaletten eller i vasken utan skall alltid lämnas på återvinningsstationernas miljöstation.