Överlåtelse

Du kan få tillstånd att överlåte lägenheten till närstående, vanligen en nära släkting eller sambo som du delar hushåll och varaktigt bor tillsammans med. Att bo varaktigt tillsammans innebär som regel upp emot tre år. Du får inte överlåta lägenheten till inneboende eller andrahandshyresgäst. Om en hyresgäst avlider, kan dödsboet överlåta hyresrätten enligt samma regler som ovan.

Vid dösfall inträder efterlevadne maka/make som hyresgäst. En förutsättning är att bostaden varit avsedd att användas gemensamt av makarna. Hyresvärden ska underrättas om övertagande av hyresrätten. Hyresvärden kan däremot inte pröva om maken är godtagbar hyresgäst.
Motsvarande regler gäller för sambor om bostaden har skaffats för att vara deras gemensamma och samborna inte skriftligen har avtalat något annat.