Lägenhetsbyte

Du får byta lägenhet med någon annan om du har hyresvärdens tillstånd. Nekar hyresvärden kan du få hyresnämndens tillstånd om du har beaktansvärda skäl. Bytet får heller inte vara någon påtaglig nackdel för hyresvärden.

Vi ställer samma krav på den som vill byta, som på alla andra som söker bostad:

 • Den som flyttar in får inte ha svårigheter att betala hyran.
 • Vi accepterar inga betalningsanmärkningar.
 • Den sökande ska kunna visa upp goda referenser från tidigare hyresvärd.
 • Den sökande ska kunna visa upp goda referenser från nuvarande arbetsgivare.

Till bytesansökan ska bifogas: skäl till byte, personbevis, anställningsintyg med inkomstuppgifter och eventuellt hyresavtal.

Du har rätt att överlåta din lägenhet för att genom detta byte få en annan bostad. Du behöver inte byta till en annan hyresrätt. Kom ihåg att hyresvärden ska godkänna bytet. Om hyresvärden vägrar kan du ansöka tillstånd hos hyresnämnden.

Hyresnämnden kan ge tillstånd till byte:

 • Om du har beaktansvärda skäl till byte.
 • Om det inte innebär en påtaglig olägenhet för hyresvärden.
 • Om inga andra särskilda skäl talar mot bytet.

Exempel på beaktansvärda skäl är att:

 • Familjen har blivit mindre/större och behöver mindre/större utrymme.
 • Ekonomin har förändrats.
 • Du/familjen har fått fast arbete på annan ort.
 • Du ska studera på annan ort.
 • Du behöver byta av hälsoskäl.

Om du nyligen bytt till dig en lägenhet måste du ha starkare skäl än de som nämnts ovan om du vill byta igen. Riktpunkt för strängare bedömning är att hyresgästen har bott i lägenheten kortare tid än ett år.

En olägenhet anses vara att den som ska överta hyresrätten inte har en inkomst i förhållande till hyran eller inte är skötsam. Den som byter sin hyresrätt kan bli skyldig att ge hyresvärden referenser och upplysningar om den nya hyresgästen.

Andra särskilda skäl att neka ett byte är om du har begärt ersättning för lägenhetsbytet. Det är olagligt att begära ersättning för sin lägenhet och man riskerar dessutom att förlora rätten till lägenheten. Om man byter sin hyresrätt till en bostadsrätt eller egnahem, betraktas det som ersättning om man fått ett väsäntligt lägre pris än marknadsvärdet på bostadsrätten eller egnahemmet.

Vi har rätt att neka ett byte om den nya hyresgästen bedöms som olämplig av något skäl eller om skälet till bytet faller utanför det som står i hyreslagen. För dig finns möjlighet att ansöka tillstånd hos hyresnämnden.

Du får inte byta din lägenhet:

 • Om du hyr lägenheten i andra hand.
 • Om lägenheten utgör en del av upplåtarens bostad (d.v.s. du är inneboende).
 • Om lägenheten är belägen i ett enfamiljhus, som inte är avsett att hyras ut varaktigt eller i ett tvåfamiljshus.
 • Om det är en bostadsrätt och den du hyr lägenheten av äger den som bostadsrätt.
 • Om hyresavtalet avser ett möblerat rum eller en lägenhet för fritidsändamål och hyresförhållandet inte har varit längre än nio månader i följd.