In/Ut-flyttning

  • All utrustning som tillhör lägenheten såsom badrumsskåp, hatthylla, digitalbox, bredbandsswitch ska finnas i lägenheten på besiktningsdagen.
  • Samtliga nycklar och tvättkolv lämnas till besiktningsmannen.
  • Skador som vid besiktningen döjs av mattor eller möbler kommer avflyttande hyresgäst att debiteras i efterhand.

Om du och hyresvärden inte har avtalat något annat, har du rätt att flytta in klockan 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Är den dagen en lördag, söndag eller helgdag, får du flytta in klockan 12.00 första vardagen efter.

Glöm inte att anmäla nytt elabonnemang.

Du är skyldig att låta hyresvärden eller inflyttande hyresgäst få tillgång till lägenheten senast klockan 12.00 efter hyrestiden gått ut. Är den dagen en lördag, söndag eller helgdag ska lägenheten vara tillgänglig 12.00 första vardagen efter. Detta gäller under förutsättning att inget annat avtalats.

Glöm inte att säga upp ditt elabonnemang.

Vid dödsfall inträder efterlevande maka/make som hyresgäst. En förutsättning är att bostaden varit avsedd att användas gemensamt av makarna. Motsvarande regler gäller för sambor om bostaden har skaffats för att vara deras gemensamma och samborna inte skriftligen har avtalat något annat.