Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning innebär att man upplåter sin lägenhet till "någon annan" under en begränsad period och för högst ett år i taget. Det kan vara att du ska arbeta eller studera på annan ort eller om du vill prova att flytta ihop med någon. Som "någon annan" räknas även närstående, till exempel syskon eller dotter/son. Om du hyr ut för att arbeta eller studera på annan ort ska intyg som styrker detta bifogas ansökan. Om anledningen till uthyrning beror på att provbo ska personbevis för tilltänkt sambo bifogas.
Vid vistelse utomlands under uthyrningstiden skall fullmakt (för person som kan företräda lägenhetsinnehavaren i alla frågor avseende lägenheten) fyllas i.
Den som hyr ut sin lägenhet i andra hand räknas som hyresvärd och andrahandshyresgästen blir hyresgäst. Andrahandshyresgästen har alltså inget hyresförhållande med fastighetsägaren.
Upprätta alltid ett avtal med din andrahandshyresgäst och bifoga den med din ansökan. Personen som hyr i andra hand har inte rätt att överta kontraktet.
Andrahandsuthyrningen är inte godkänd förrän vi skickat en bekräftelse.

Förstahandshyresgästen har fortfarande fullt ansvar för lägenheten gentemot fastighetsägaren. Om andrahandshyresgästen missköter sig kan förstahandshyresgästen bli uppsagd. Det är också förstahandshyresgästen som ansvarar för att hyran betalas till fastighetsägaren.

För andrahandsuthyrning behövs fastighetsägarens tillstånd. En ansökan ska lämnas in till fastighetsägaren och du måste få hans godkännande till uthyrning. Hyrs lägenheten ut utan fastighetsägarens medgivande, riskerar du att bli uppsagd. Ett tillstånd gäller bara för den person som förstahandshyresgästen har ansökt om att få hyra ut till. Om du vill förlänga uthyrningstiden måste du begära ett nytt tillstånd.

Fastighetsägaren kan säga nej till en andrahandsuthyrning.
Du har då möjlighet att vända dig till hyresnämnden för prövning.

Avtalet mellan förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen fyller men i uppsägningstiden (tre månader). En uppsägning ska vara skriftlig. Andrahandshyresgästen är skyldig att flytta på utsatt dag.

Om uthyrningen pågår längre än två år i följd, kan andrahandshyresgästen få besittningsrätt gentemot förstahandshyresgästen. För att undvika att andrahandshyresgästen får besittningsrätt, bör man upprätta ett avtal om avstående från besittningsrätten. Avtalet ska godkännas av hyresnämnden för att bli giltigt. Observera att om andrahandshyresgästen får besittningsrätt, gäller rätten endast gentemot förstahandshyresgästen, inte gentemot fastighetsägaren.

Förstahandshyresgästen bör kontrollera andrahandshyresgästens ekonomi genom till exempel en kreditupplysning. Hyran skall tydligt anges i andrahandsavtalet. Skriv in att hyran ska följa hyresutvecklingen för lägenhet - om hyran ändras ska också andrahandshyran justeras. Vi rekommenderar att andrahandshyresgästen betalar hyran till förstahandshyresgästen eller till någon förstahandshyresgästen har lämnat fullmakt till.

Hyran får inte vara högre än den förstahandshyresgästens betalar. Är lägenheten möblerad kan man göra ett påslag med ca 5 - 10 % av inventariernas värde per år.
Observera att det är inventariernas värde begagnade som räknas. Om man tar ut för hög hyra kan andrahandshyresgästen vända sig till hyresnämnden för att få tillbaka överhyran och ränta.